REGLER FÖR NETBUTIK

1. Reglerna definierar de allmänna villkoren och procedurerna för försäljning som utförs av La Makeup Sp. Zoo. finns i Warszawa via onlinebutiken www.makeup.se (nedan kallad "onlinebutiken") och definierar villkoren för tjänsten, tillhandahållen av La Makeup Sp. z o.o., beläget i Warszawa, genom gratis elektroniska tjänster.

 

§ 1 Definitioner

 

 

1. Arbetsdagar är dagarna från måndag till fredag, exklusive allmänna helgdagar.

 

2. Leverans – är den faktiska leveranshandlingen:

är själva leveransen till kunden från säljaren via leverantören, specificerad i beställningen..

 

3. Leverantör – är den person eller ett företag som samarbetar med säljaren i produktleveransprocessen:

a) Budfirma  DHL

b) Postnord kurirleverans

c) DPD Pickup Points

 

4. Lösenord – är en sekvens av bokstäver, siffror eller andra symboler som valts av kunden under registreringsprocessen i onlinebutiken, som används för att skydda en åtkomst till kundens personliga konto i onlinebutiken.

 

5. Kund – är en person eller ett företag, till vilken tjänsterna tillhandahålls i elektronisk form i enlighet med lagstadgade regler och föreskrifter eller på grund av försäljnings- och köpeavtalet mellan kunden och säljaren.

 

6. Konsument – ​​är en individ som ingår en juridisk transaktion med en företagare som inte är direkt relaterad till dennes verksamhet eller yrkesverksamhet.

 

7. Kundens konto – är en separat sida för varje Kund, som lanseras för hens räkning av Säljaren efter att han har registrerat och ingått ett Leveransserviceavtal för Kundkontotjänsten.

 

8. Företagare – är en egenföretagare, juridisk person eller organisatorisk enhet till vilken lagen ger rättskapacitet, driver affärs- eller yrkesverksamhet för egen räkning och utför rättsliga transaktioner som har direkt anknytning till hans verksamhet eller yrkesverksamhet.

 

9. Regler – är huvudregler som nämns här.

 

10. Registrering – är den faktiska åtgärd som görs enligt de specificerade reglerna, nödvändig för att Kunden ska kunna använda alla funktioner i Onlinebutiken.

 

11. Säljare – La Makeup Sp. Zoo. med huvudkontor i Warszawa (02-672), st. Domanevskaya 37, plats. 17.6, NIP: 5252636585, REGON: 363029583, nämnt i företagsregistret, som förs av distriktsdomstolen i Warszawa, 12:e handelsavdelningen i National Court Register under nummer KRS 0000587427, med ett registrerat kapital på PLN 26,400,000; e-post: [email protected], som också är ägare till Webbutiken.

 

12. Butikswebbplats – är webbplatser där säljaren hanterar sin online butik som är verksam på www.makeup.se-domänen.

 

13. Produkter – är varor som presenteras av säljaren via butikswebbplatsen, vilket kan vara föremål för försäljnings- och köpeavtalet.

 

14. Datamedium – är ett material eller verktyg som gör det möjligt för Kunden eller Säljaren att lagra sin personliga information, för att kunna ge tillgång till denna information i framtiden under en period som motsvarar de ändamål för vilka denna information används, och som tillåter för att återställa den lagrade informationen utan ändringar.

 

15. Försäljnings - och köpavtal – ett avtal som ingås på distans på de villkor som fastställs i reglerna mellan kunden och säljaren.

  

§ 2 Allmänna regler och användning av nätbutiken

  

1. Alla rättigheter till webbutiken, inklusive upphovsrätter, immateriella rättigheter för dess namn, dess internetdomän, butikswebbplatsen, samt mallar, formulär, logotyper, publicerade på butikswebbplatsen (förutom logotyper och foton som presenteras på butikens webbplats Webbplatsen i syfte att presentera produkter, vars upphovsrätt tillhör tredje part) tillhör Säljaren och kan användas på det sätt som anges i enlighet med Reglerna och Säljarens samtycke uttryckt i skriftlig form.

 

2. Säljaren kommer att göra sitt bästa för att göra användningen av Onlinebutiken möjlig för Internetanvändare som använder alla populära webbläsare, operativsystem, typer av enheter och typer av Internetanslutningar. Det tekniska minimikravet för att använda butikswebbplatsen är Internet Explorer 11, Chrome 66, FireFox 60, Opera 53 eller Safari 5 eller senare, med Javascript aktiverat, cookieacceptans och tillgänglig internetanslutning (genomströmning inte mindre än 256 kbps). Butikswebbplatsen är optimerad för en lägsta skärmupplösning på 1024x768 pixlar.

 

3. Säljaren använder mekanismen för "cookies", som lagras av säljarens server på hårddisken på kundens slutenhet när de använder butikens webbplats. Användningen av cookies syftar till att Butikswebbplatsen fungerar korrekt på Kundens slutenheter. Denna mekanism förstör inte kundens slutenhet och ändrar inte konfigurationen av kundens slutenheter eller programvaran installerad på dessa enheter. Varje klient kan inaktivera cookie-mekanismen i webbläsaren på sin slutenhet. Säljaren anger att Inaktivering av cookies kan orsaka svårigheter eller störa användningen av butikens webbplats.

 

4. För att göra en beställning i Online Store via Stores webbplats eller via e-post, och att använda tjänsterna som är tillgängliga på Butikswebbplatserna måste Kunden ha ett aktivt Användarkonto.

 

Om du väljer 'Leverans via DHL eller annat leverans val' måste kunden också ha ett aktivt telefonnummer och ett aktivt e-postkonto, vilket krävs för leveransändamål.

 

5. För att göra en beställning i Onlinebutiken per telefon måste Kunden ha ett aktivt telefonnummer och ett aktivt e-postkonto.

 

6. Säljaren får inte tillhandahålla olagligt innehåll, och kunden får inte använda nätbutiken, dess webbplats eller gratistjänster som tillhandahålls av säljaren, om det inkräktar på lagen, anständigheten eller om det påverkar de personliga rättigheterna av tredje parter.

 

7. Säljaren förklarar att Internets offentliga karaktär och användningen av elektroniska tjänster kan innebära risken för att obehöriga personer tar emot och ändrar Kundens data, därför bör Kunden använda lämpliga tekniska åtgärder för att minimera nämnda risker. Kunden bör i synnerhet använda antivirusprogram och program som skyddar Internetanvändares identitet. Säljaren ber aldrig kunden att ge honom lösenordet i någon form.

 

8. Det är inte tillåtet att använda resurserna och funktionerna i Onlinebutiken för att kunden ska kunna utföra åtgärder som kränker Säljarens intressen, det vill säga reklamverksamhet för en annan entreprenör eller produkt; placering av innehåll som inte är relaterat till säljarens aktiviteter; lägga upp falskt eller vilseledande innehåll.

  

§ 3 Registrering

 

1. För att skapa ett kundkonto måste kunden följa kostnadsfri registrering.

 

2. Registrering krävs inte för att göra en beställning i Online Store.

 

3. För att registrera sig måste Kunden fylla i registreringsformuläret som tillhandahålls av Säljaren på Butikens webbplats och skicka det ifyllda registreringsformuläret elektroniskt till Säljaren genom att välja lämplig funktion i registreringsformuläret. Vid registrering anger kunden ett individuellt lösenord.

 

4. När du fyller i registreringsformuläret har Kunden möjlighet att läsa Reglerna, acceptera dess innehåll genom att markera lämpligt fält i formuläret.

 

5. Under Registreringen kan Kunden tillåta att behandla sina personuppgifter för marknadsföringsändamål genom att markera lämplig ruta i registreringsformuläret. I detta fall informerar Säljaren tydligt om syftet med att samla in Kundens personuppgifter, samt kända eller möjliga mottagare av dessa uppgifter.

 

6. Kundens samtycke till behandling av hens personuppgifter för marknadsföringsändamål innebär möjligheten att ingå avtal med Säljaren på elektronisk väg.

 

Samtycke kan när som helst återkallas genom att förse Säljaren med ett motsvarande brev från Kunden. Ansökan kan skickas till exempel till Säljarens adress via e-post.

 

7. Efter att ha skickat det ifyllda registreringsformuläret kommer Kunden omedelbart att få en bekräftelse på registreringen från Säljaren till den e-postadress som anges i registreringsformuläret. För närvarande ingås ett avtal om elektroniskt tillhandahållande av Tjänsten under Kundens Konto, och Kunden får möjlighet att komma åt sitt personliga Konto och göra ändringar i de uppgifter som lämnats under Registreringen.

 

§ 4 Beställningar

  

1. Informationen som visas på butikswebbplatsen är inte ett erbjudande från säljaren inom ramen för civillagen, utan är bara ett erbjudande till kunder om ingående av ett försäljnings- och köpeavtal.

 

2. Kunden kan lägga beställningar i Onlinebutiken via Butikswebbplatsen eller via e-post 24/7.

 

3. Kunden kan lägga beställningar i Webbutiken per telefon, tider och dagar anges på Butikens hemsida.

 

4. Kunden som gör en beställning via Butikswebbplatsen gör beställningen genom att välja produkter av hens intresse. Produkten läggs till beställningen genom att klicka på knappen "KÖP" under produkten, som presenteras på butikens webbplats. Efter att ha slutfört hela beställningen och angett leveranssätt och betalningssätt i "Korgen", gör Kunden beställningen genom att skicka beställningsformuläret till Säljaren, klicka på knappen "GÖR EN BESTÄLLNING" på Butikswebbplatsen. Varje gång innan en beställning skickas till Säljaren informeras Kunden om den totala kostnaden för de valda produkterna och leveransen, samt alla tilläggskostnader som denne är skyldig att betala enligt Försäljnings- och Köpeavtalet.

 

 5. Kunden som gör en beställning via telefon använder det telefonnummer som Säljaren har angett på Butikswebbplatsen. Under ett telefonsamtal anger Kunden för Säljaren namnet på produkterna från Butikswebbplatsen, antalet produkter som han vill beställa, leveranssätt och adress samt betalningsform. Kunden anger även sin e-postadress eller adress för korrespondens, som måste bekräftas för Säljaren i händelse av att Försäljnings- och Köpeavtalet ingås mellan Kunden och Säljaren. Varje gång under ett telefonsamtal informerar Säljaren Kunden om den totala priset av de valda produkterna och den totala kostnaden för det valda leveranssättet, samt om alla extra kostnader som Kunden kommer att vara skyldig att betala i det fall Försäljnings- och Köpeavtalet ingås.

 

6. Efter ingåendet av Försäljnings- och Köpeavtalet per telefon skickar Säljaren till den av Kunden angivna e-post- eller korrespondensadress ett datamedium med information som innehåller Villkor bekräftelse av Försäljnings- och Köpeavtalet. Bekräftelsen omfattar särskilt: specifikationen av Produkten som är föremål för Försäljnings- och Köpeavtalet, dess pris, leveranskostnader samt information om eventuella andra kostnader som Kunden är skyldig att betala enligt Försäljnings- och Köpeavtalet.

 

7. Kunden som gör en beställning via e-post skickar den till den e-postadress som Säljaren angett på Butikswebbplatsen. I meddelandet som skickas till säljaren anger kunden i synnerhet: namnet på produkterna, färgen och mängden av produkterna som presenteras på butikens webbplats och hans kontaktinformation.

 

8. Efter att ha mottagit meddelandet som anges i §4 sek. 7, skickar Säljaren till Kunden ett svarsmeddelande via e-post, med sina registreringsuppgifter, priset på de valda produkterna och möjliga betalnings- och leveranssätt, tillsammans med dess kostnad, samt information om alla ytterligare betalningar som Kunden har att betala i enlighet med försäljnings- och köpeavtalet. Meddelandet innehåller även information för Kunden, att ingående av Försäljnings- och Köpeavtalet per e-post innebär skyldighet att betala för de beställda Produkterna. Baserat på den information som Säljaren tillhandahåller kan Kunden göra en beställning genom att skicka ett e-postmeddelande till Säljaren, med angivande av vald betalningsform och leveranssätt.

 

9. Genom att göra en beställning lämnar Kunden ett Erbjudande att ingå Försäljnings- och Köpeavtalet för de Produkter som är föremål för beställningen.

 

10. Efter beställningen skickar Säljaren godkännandebekräftelse till den e-postadress som specificerats av Kunden.

 

11. Sedan, efter att ha bekräftat beställningen, skickar Säljaren information om produkters leverans till den e-postadress som specificerats av Kunden. Acceptansinformationen är Säljarens uttalande om Erbjudandets accept enligt §4 sec.9, och när Kunden tar emot beställningen ingås Försäljnings- och Köpeavtalet.

 

12. Efter ingåendet av Försäljnings- och Köpeavtalet bekräftar Säljaren sina villkor till Kunden genom att skicka det i ett datamedium till Kundens e-postadress eller skriva till den adress som Kunden angett vid Registrering eller beställning .

 

§ 5 Betalning

 

1. Priser på Butikswebbplats angivna bredvid produkten är bruttopriser och inkluderar inte leveranskostnader och eventuella andra kostnader som Kunden kommer att vara skyldig att betala enligt Försäljnings- och Köpeavtalet, om vilket Kunden kommer att informeras vid val av leveranssätt och beställning.

 

2. Kunden kan välja följande betalningssätt för de beställda produkterna:

 

a) banköverföring via extern betalningsplattform Adyen som drivs av Adyen N.V., ett företag registrerat hos den holländska handelskammaren under nummer 34259528 (i detta fall kommer beställningen att behandlas efter att säljaren har skickat en bekräftelse på orderacceptans till kunden och efter att Säljaren får information från PayPro om den betalning som kunden gör);

 

a) banköverföring till Säljarens bankkonto (i detta fall kommer beställningen att behandlas efter att Säljaren skickat en orderbekräftelse till Kunden, att kostnaderna erhålls av Säljarens bankkonto).

 

3. Kunden måste betala för beställningen det pris som anges i Försäljnings- och köpeavtalet inom 3 arbetsdagar om förskottsbetalningsform har valts.

 

4. Om Kunden underlåter att betala betalningen inom den tidsfrist som anges i 5 §. 3 sätter Säljaren en ytterligare tidsfrist för att göra en betalning av Kunden och informerar Kunden om detta på ett datamedium. Informationen om tilläggsbetalningsperioden innehåller även information med utgångsdatum för denna period, då Säljaren kommer att vägra Försäljnings- och Köpeavtalet. Om Kunden inte håller den andra betalningsfristen kommer Säljaren att skicka Kunden en hävningsförklaring från Avtalet på datamedium i enlighet med Art. 491 i civillagen.

 

§ 6 Leverans

 

1. Säljaren levererar på Storbritanniens och Nordirlands territorium.

 

2. Säljaren är skyldig att leverera Produkterna, som är föremål för Försäljnings- och Köpeavtalet, utan några defekter.

 

3. Säljaren tillhandahåller information om antalet arbetsdagar som krävs för leverans och genomförande av beställningen på Butikswebbplatsen.

 

4. Tidpunkten för orderleverans och förfarande, som anges på Butikswebbplatsen, räknas som arbetsdagar i enlighet med § 5, sek. 2 i föreskrifterna.

 

5. De beställda Produkterna levereras till kunden via leverantören till den adress som anges i beställningsformuläret. Om du väljer DHL som leverantör kommer leveransadressen att vara DHL adress som valts av kunden vid beställningstillfället.

 

6. Den dag då Produkterna skickas till Kunden, skickas ett leveransbekräftelsemeddelande av Säljaren till Kundens e-postadress.

 

7. Kunden är skyldig att noggrant titta på det levererade paketet på det sätt som är acceptabelt för paket av denna typ. Vid skada orsakad av produkten, eller förlust av produkten, har Kunden rätt att kräva att Leverantörens medarbetare fyller i ett lämpligt protokoll.

 

8. Säljaren ska, i enlighet med Kundens önskemål, till den leverans som är föremål för leverans bifoga ett kvitto eller en faktura med moms för de levererade Produkterna.

 

För att få en momsfaktura måste Kunden vid beställning berätta att han köper Produkterna som Entreprenör (skattebetalare). Det kan göras genom att välja lämplig ruta i beställningsformuläret innan beställningen skickas till Säljaren.

 

SPECIELL ANMÄRKNING: Vi är ledsna att meddela att vi av tekniska skäl inte kan fortsätta med beställningar från juridiska personer. Vi jobbar på att lösa problemet och hoppas kunna åtgärda det inom en snar framtid.

 

9. Som en del av avtalet med kunden kan säljaren skicka en inbjudan att fylla i ett frågeformulär efter service till kundens e-postadress. Frågorna ställs för att studera samarbetets uppfattning. Kunden kan frivilligt fylla i formuläret.

 

§ 7 Säljarens garanti

 

1. Säljaren säkerställer att Produkterna levereras fria från fysiska och juridiska defekter. Säljaren står för de Produkter som levereras till Kunden om Produkten har ett fysiskt eller juridiskt defekt (Garanti).

 

2. Om produkterna har några defekter kan kunden:

 

a) lämna in en begäran om prisavdrag eller hävning av Försäljnings- och Köpeavtalet om Säljaren omedelbart och utan några olägenheter för Kunden inte kommer att ersätta den defekta Produkten med en Produkt utan några defekter eller inte tar bort defekten. Denna begränsning gäller inte om Produkterna redan har bytts ut eller ändrats av Säljaren eller Säljaren inte har fullgjort skyldigheten att ersätta Produkterna med en lämplig sådan eller eliminera defekter. Kunden kan istället för att undanröja det av Säljaren föreslagna felet, kräva att Produkten ersätts med en Produkt som inte har defekter, eller istället för att ersätta Produkten, kräva att defekten avlägsnas, såvida det inte är omöjligt att ta fram Produkten i överensstämmelse med Avtalet på det sätt som Kunden önskar, eller kräva för höga kostnader jämfört med den metod som Säljaren föreslagit. Vid hanteringen av den överskjutande kostnaden ska kostnaden för Produkten utan defekter, typ och mått på det konstaterade felet samt den olägenhet som Kunden annars skulle utsättas för, beaktas.

 

b) kräva utbyte av den defekta produkten för produkten utan defekter eller eliminering av defekten. Säljaren är skyldig att ersätta den defekta Produkten med en Produkt som är fri från defekter, eller eliminera defekten inom rimlig tid utan att orsaka olägenheter för Kunden. Säljaren kan vägra att tillgodose kundens begäran om det är omöjligt att bringa de defekta produkterna i överensstämmelse med försäljningen och

 

Köpeavtal på det sätt som Köparen har valt, eller om alltför höga kostnader krävs jämfört med den andra möjliga metoden för efterlevnad av Försäljnings- och Köpeavtalet. Säljaren måste stå för kostnaderna för reparation eller utbyte.

 

3. Den kund som har rätt till garantin är skyldig att leverera den defekta produkten till Säljarens adress. Om en Kund är en Konsument, betalar Säljaren fraktkostnaderna.

 

4. Säljaren ådrar sig ansvar enligt garantin om en fysisk defekt upptäcks inom två år från datumet för leverans av produkterna till kunden. Kravet på att avlägsna defekten eller ersätta produkten med en produkt utan defekter förfaller efter ett år, men denna period kan inte upphöra före utgången av den period som anges i första meningen. Under denna period kan Kunden häva Försäljningen och Köpet

 

Överenskommelse eller lämna in en ansökan om prisavdrag på grund av det fel som konstaterats i Produkten. Om Kunden har begärt utbyte av Produkten med en Produkt utan defekter eller eliminering av defekten, börjar tidsfristen för att häva Försäljnings- och Köpekontraktet eller fylla en begäran om prissänkning när Säljaren inte håller tidsfristen för att ersätta Produkten eller ta bort dess defekt.

 

5. Eventuella klagomål relaterade till produkterna eller fullgörandet av försäljnings- och köpeavtalet kan ställas av kunden i skriftlig form till säljarens adress.

 

6. Säljaren kommer inom 14 dagar från datumet för begäran som innehåller kravet att svara på e anspråk på produkterna eller kravet relaterat till fullgörandet av försäljnings- och köpeavtalet som lämnats av kunden.

 

7. Kunden kan lämna in ett krav till Säljaren med hjälp av gratistjänster som Säljaren tillhandahåller i elektronisk form. Klagomålet kan skickas elektroniskt till adressen [email protected]. I reklamationen ska kunden beskriva problemet. Säljaren kommer omedelbart, men senast inom 14 dagar, att pröva reklamationen och ge Kunden ett svar.

 

8. Säljaren frånsäger sig ansvaret för garantin i förhållande till entreprenörerna.

 

§ 8 Tillverkarens/distributörens garanti

 

1. Produkter som säljs av säljaren kan omfattas av garantin som tillhandahålls av tillverkaren av produkterna eller distributören.

 

2. När det gäller Produkter som omfattas av en garanti av sådan typ, visas information om garantins tillgänglighet och innehåll varje gång på Butikens webbplats.

 

§ 9 Uppsägning av försäljnings- och köpeavtal

 

1. Kunden, som är en Konsument som har ingått ett försäljnings- och köpeavtal, kan säga upp det inom 14 dagar utan att ange några skäl.

 

2. Villkoret för uppsägning av försäljnings- och köpavtalet börjar från det ögonblick då Konsumenten eller en av denne vald tredje part, annan än Leverantören, börjar inneha Produkterna, och i fallet med Avtalet som omfattar många Produkter som säljs separat, i grupper eller delar, - från det ögonblick då Konsumenten eller en tredje part börjar äga den sista Produkten, gruppen eller delen. Konsumenten kan häva Försäljnings- och Köpeavtal genom att skicka ett hävningsbrev till Säljaren. Detta brev kan skickas till exempel i skriftlig form till Säljarens adress via e-post. Annulleringsansökan kan lämnas in i ett formulär som nämns av Säljaren på Butikswebbplatsen på följande adress: Avslagsformulär. För att hålla tidsfristen räcker det att skicka ansökan innan dess utgång.

 

3. I händelse av att försäljnings- och köpeavtalet sägs upp anses det vara ogiltigt.

 

4. Om Konsumenten har lämnat in en ansökan om hävning av Försäljnings- och Köpeavtalet innan Säljaren har accepterat hans erbjudande, blir erbjudandet ogiltigt.

 

5. Säljaren är skyldig att omedelbart, men senast inom 14 dagar från dagen för mottagandet av Konsumentens hävningsansökan av Försäljnings- och Köpeavtalet, återbetala alla betalningar som Konsumenten gjort, inklusive kostnaden för leverans av Produkterna till konsumenten. Säljaren kan hålla inne återbetalningen av betalningar som tagits emot från Konsumenten tills Produkten returneras eller tills Konsumenten tillhandahåller bevis på returen av Produkten, beroende på vad som inträffar först.

 

6. Om Konsumenten som utövar ångerrätten har valt en annan metod för Produktleverans än den billigaste vanliga leveransmetoden som Säljaren erbjuder, är Säljaren inte skyldig att ersätta de merkostnader som Konsumenten ådragit sig.

 

7. Konsumenten är skyldig att omedelbart returnera Produkterna till Säljaren, dock senast inom 14 dagar från den dag då denne hävt Försäljnings- och Köpeavtalet. För att hålla tidsfristen räcker det att returnera Produkterna till Säljaren i förtid.

 

8. Vid avslag står Kunden, som är Konsument, endast för de direkta kostnaderna för att returnera Produkterna.

 

9. Om Produkten till sin natur inte kan returneras per post, måste Säljaren informera Konsumenten om returkostnaderna för produkten på Butikens webbplats.

 

10. Konsumenten är ansvarig för Produktens värdeminskning till följd av dess användning på olämpligt sätt, med hänsyn till dess egenskaper och funktion.

 

11. Säljaren måste återbetala betalningen med samma betalningssätt som användes av Konsumenten, såvida inte Konsumenten personligen samtyckt till ett annat retursätt, vilket inte medför några kostnader för hen.

 

12. Rätten att häva Försäljnings- och Köpeavtalet garanteras inte den Kund som är Konsument av de Produkter som levereras i förseglad förpackning, som efter öppning av förpackningen inte kan returneras av hälso- eller hygienskäl om förpackningen var öppnas efter leverans.

 

§ 10 Gratis tjänster

 

1. Säljaren tillhandahåller kunderna gratis elektroniska tjänster:

 

a) Kontaktformulär;

b) Nyhetsbrev;

c) Kundens konto;

d) Recensioner

 

2. De tjänster som anges i § 10 sek. 1 tillhandahålls 24/7.

 

3. Säljaren har rätt att välja och ändra typ, form, tidpunkt och metod för att ge tillgång till de valda nämnda tjänsterna, om vilka han kommer att informera Kunderna i enlighet med Reglerändringarna.

 

4. Tjänsten "Kontaktformulär" tjänar till att skicka ett meddelande till säljaren via formuläret som finns tillgängligt på butikens webbplats.

 

5. Avbokning av formuläret för gratis återkopplingstjänst är möjligt när som helst och innebär att sluta skicka förfrågningar till säljaren.

 

6. Tjänsten "Nyhetsbrev" kan användas av alla kunder som fyller i sin e-postadress med hjälp av registreringsformuläret som tillhandahålls av säljaren på butikens webbplats. Efter att ha skickat in det ifyllda registreringsformuläret kommer Kunden omedelbart att få en aktiveringslänk via e-post till den e-postadress som anges i registreringsformuläret för att bekräfta prenumerationen på nyhetsbreven. Efter aktivering av länken träffar Kunden ett avtal om att få nyhetsbrevstjänsten i elektronisk form. Kunden kan dessutom markera lämplig ruta i registreringsformuläret under registreringsprocessen för att prenumerera.

 

7. Tjänsten ‘Nyhetsbrev’ syftar till att skicka e-postmeddelanden från Säljaren till Kundens e-postadress, innehållande information om nya produkter eller tjänster i Säljarens Erbjudande. E-postmeddelandena skickas av Säljaren till alla prenumererade kunder.

 

8. Varje brev, adresserat till specifika kunder, inkluderar i synnerhet: information om avsändaren, ett ifyllt "ämne"-fält som definierar brevets innehåll och information om möjligheten och möjligheten att avbryta den kostnadsfria nyhetsbrevstjänsten.

 

9. Kunden kan när som helst avregistrera sig från breven genom att avregistrera sig från länken i varje e-postmeddelande, skickat som en del av brevet eller genom att avaktivera motsvarande fält i Kundkontot.

 

10. Tjänsten 'Kundkonto' är tillgänglig efter registrering under de villkor som beskrivs i Reglerna, och innebär att tillhandahålla Kunden med en speciell sida på Butikswebbplatsen, som tillåter Kunden att ändra de uppgifter han lämnade under Registreringen, samt att spåra status för beställningar och beställningshistorik, som redan har slutförts.

 

11. En registrerad kund kan lämna in en begäran till Säljaren om att radera Kundens Konto, men om Säljaren begär att Radera Kundens Konto kan det raderas inom 14 dagar från datumet för begäran.

 

12. Tjänsten "Recensioner" gör det möjligt för säljaren och kunder med ett kundkonto att publicera individuella subjektiva åsikter från kunder på butikswebbplatsen, i synnerhet angående produkterna.

 

13. Att avbryta tjänsten "Recensioner" är möjligt när som helst och innebär att kunden slutar publicera innehåll på butikens webbplats.

 

14. Säljaren har rätt att spärra åtkomst till Kundens Konto och gratistjänster om Kunden agerar på olämpligt sätt mot Säljaren eller andra Kunder, Kunden bryter mot lagen eller Reglernas bestämmelser samt vid blockering av åtkomst till Kundens konto och gratistjänster är motiverade av säkerhetsskäl – i synnerhet: brott mot säkerheten på butikens webbplats eller andra hackningsåtgärder. Blockering av åtkomst till Kundens Konto och gratistjänster av ovanstående skäl varar under den period som krävs för att lösa problemet, vilket är grunden för att blockera åtkomst till Kundens Konto och gratistjänster. Säljaren meddelar kunden om blockering av åtkomst till hans konto och gratistjänster elektroniskt till den adress som kunden angett i registreringsformuläret.

 

§ 11 Säljarens ansvar vid innehållspublicering

 

1. Innehållet som publiceras på butikens webbplats är frivilligt och tillgängligt tack vare säljaren. Det upplagda innehållet uttrycker inte säljarens personliga åsikter och bör inte likställas med hans aktiviteter. Säljaren är inte en innehållsleverantör, utan endast en person som tillhandahåller tillräckliga resurser för detta ändamål.

 

2. Säljaren förklarar att:

a) han har rätt att använda äganderätt, industriell äganderätt och/eller närstående rättigheter till föremål för industriell äganderätt (till exempel varumärken) och/eller föremål med närstående rättigheter som utgör innehållet;

 

b) placering och delning av de tjänster som anges i §10 i Reglerna, personuppgifter, bilder och information om tredje part är lagligt, frivilligt och med samtycke från de personer de berör;

 

c) han samtycker till att ge åtkomst till det publicerade innehållet för andra kunder och säljare, och ger även rätten att använda det gratis i enlighet med bestämmelserna i dessa regler;

 

d) ger samtycke till alla förberedelser inom lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter.

 

3. Säljaren har ingen rätt att:

 

a) publicera, inom ramen för användningen av tjänsterna som anges i §10 i reglerna, personuppgifter från tredje part och distribution av bilder från tredje part utan medgivande eller medgivande från tredje part som krävs enligt lag;

 

b) placera ett reklaminnehåll som en del av användningen av de tjänster som anges i §10 i reglerna.

 

4. Säljaren är ansvarig för innehållet som lagts upp av Kunderna, förutsatt att han får meddelande i enlighet med §12 i Reglerna.

 

5. Kunder får inte publicera innehåll som i synnerhet kan:

 

a) publiceras med dåliga avsikter, till exempel i avsikt att kränka tredje parts personliga rättigheter;

 

b) bryta mot tredje parts rättigheter, inklusive rättigheter relaterade till skydd av upphovsrätt och närstående rättigheter, skydd av industriell äganderätt, affärshemligheter eller relaterade till sekretesskyldigheter;

 

c) vara kränkande eller utgöra ett hot mot andra människor, innehålla språk som bryter mot goda seder (till exempel använda svordomar eller termer som vanligtvis anses stötande);

 

d) strider mot säljarens intressen;

 

e) på annat sätt bryta mot bestämmelserna i reglerna, uppföranderegler, tillämplig lag, sociala eller moraliska normer.

 

6. Om meddelande tas emot i enlighet med §12 i Reglerna har Säljaren rätt att ändra eller ta bort innehållet som lagts upp av Kunden som en del av deras användning av tjänsterna som anges i §10 i Reglerna, särskilt med avseende på till innehåll för vilket det, baserat på rapporter från tredje part eller relevanta myndigheter, har fastställts att de kan utgöra ett brott mot dessa regler eller tillämplig lag. Säljaren gör inte permanent

 

kontrollera det publicerade innehållet.

 

7. Säljaren samtycker till att kunden kan använda innehållet som lagts ut av honom på butikens webbplats gratis.

 

§ 12 Rapportering av hot eller kränkningar av rättigheter

 

1. Om Kunden eller någon annan enskild eller juridisk person anser att innehållet som publiceras på Butikswebbplatsen kränker deras rättigheter, personliga rättigheter, anständighet, känslor, moral, övertygelse, principer om rättvis konkurrens, know-how, hemligheter som skyddas av lag eller på grunden för en skyldighet, kan meddela Säljaren om en potentiell överträdelse.

 

2. Säljaren, underrättad om en potentiell överträdelse, tar omedelbart bort innehållet som orsakade överträdelsen från butikens webbplats.

 

§ 13 Skydd av personuppgifter

 

1. Reglerna för skydd av personuppgifter finns i Integritetspolicyn.

 

§ 14 Uppsägning av avtalet (gäller inte försäljnings- och köpeavtal)

 

1. Både Kunden och Säljaren kan säga upp avtalet om tillhandahållande av elektroniska tjänster när som helst och utan att ange några skäl, med hänsyn tagen till de rättigheter som den andra parten förvärvat före uppsägningen av ovan nämnda försäljnings- och köpeavtal och villkor som beskrivs nedan.

 

2. Kunden, som har registrerat sig, säger upp Försäljnings- och Köpeavtalet för tillhandahållande av elektroniska tjänster genom att skicka en lämplig viljeförklaring till Säljaren, med hjälp av alla medel för fjärrkommunikation som tillåter Säljaren att läsa Kundens brev.

 

3. Säljaren säger upp försäljnings- och köpeavtalet för tillhandahållande av elektroniska tjänster genom att skicka ett motsvarande brev till kunden till den e-postadress som kunden angett under registreringsprocessen.

 

§ 15 Slutliga slutsatser

 

1. Säljaren är ansvarig för att försäljnings- och köpeavtalet inte har fullgjorts eller inte har fullgjorts på ett felaktigt sätt, men i det fall det har ingåtts med kunder som är företagare är säljaren endast ansvarig vid uppsåtlig skada och i den utsträckning som uppstått faktiska förluster av Kunden som är Entreprenör.

 

2. Innehållet i dessa regler kan spelas in genom att skrivas ut, sparas på media eller laddas ner när som helst från Butikens webbplats.

 

3. Vid tvist enligt det ingångna köpe- och försäljningsavtalet kommer parterna att försöka lösa tvisten på ett bra sätt. Lagen som är tillämplig på lösningen av alla tvister är polsk lag.

 

4. Varje kund kan använda alternativ utanför domstol för att lösa klagomål och återkräva skadestånd. I detta avseende kan Kunden använda sig av medling. Listor över permanenta medlare och aktiva medlingscentra lämnas in och tillhandahålls av ordförandena för respektive tingsrätt. Kunden, som är en konsument, kan också använda klagomål utanför domstol genom att fylla i ett klagomål via EU:s ODR-internetplattform tillgänglig på: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

5. Säljaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa regler. Alla beställningar som godkänts av Säljaren för utförande före datumet för inträde av de nya reglerna implementeras på grundval av de regler som gäller det datum då beställningen görs av kunden. Ändringen av reglerna träder i kraft inom 7 dagar från datumet för publicering på butikens webbplats. Säljaren informerar kunden 7 dagar innan de nya reglerna träder i kraft om ändringen av reglerna genom ett e-postmeddelande som innehåller en länk till texten i de ändrade reglerna. Om Kunden inte accepterar de nya Reglerna är denne skyldig att meddela Säljaren detta, vilket leder till att Försäljnings- och Köpeavtalet sägs upp i enlighet med bestämmelserna i §14 i Reglerna.

 

6. Förordningen träder i kraft den 01.01.2020. 

 

Logga in

Återställning av lösenord

vi ringer tillbaka!