Integritetspolicy & cookies

1. Denna integritetspolicy anger reglerna för behandling av personuppgifter som erhållits via nätbutiken www.makeup.se (hädanefter kallad "onlinebutiken").

2. Ägaren till webbutiken och dataadministratören är La Makeup Sp. Zoo. med huvudkontor i Warszawa (02-672), st. Domanevskaya 37, plats. 17.6, läggs till i registret över företagare i National Court Register, som förs av District Court i huvudstaden Warszawa, XII Commercial Department of the State Court Register under nummer KRS 0000587427, med ett registrerat kapital på PLN 26 450 000, NIP: 5252636585, REGON: 363029583, nedan kallad La Makeup Sp. Zoo.

3. Personuppgifter som samlats in av La Makeup Sp. Zoo. genom nätbutiken behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), även känd som GDPR.

4. La Makeup Sp. Zoo. agerar med största omsorg för att respektera integriteten för kunder som besöker nätbutiken.

 

1 § Typ av uppgifter som behandlas, ändamål och rättslig grund

 

1. La Makeup Sp. Zoo. samlar in information om individer som är engagerade i juridisk verksamhet som inte är direkt relaterad till deras verksamhet, individer som bedriver affärs- eller yrkesverksamhet för egen räkning och individer som representerar juridiska personer eller organisatoriska enheter som inte är juridiska personer som är juridiskt förlänade med rättskapacitet, nedan kallat kollektivt som kunder.

 

2. Kundernas personuppgifter samlas in i händelse av:

a) registrera ett konto i onlinebutiken för att skapa ett individuellt konto och hantera detta konto. Rättslig grund: nödvändighet för att utföra kontraktet för tillhandahållande av kontotjänsten (artikel 6 (1) (b) i GDPR);

b) lägga en beställning i nätbutiken för att fullgöra försäljningsavtalet. Rättslig grund: nödvändighet för att fullgöra försäljningsavtalet (artikel 6.1 (b) i GDPR);

c) prenumeration på nyhetsbrevet (Nyhetsbrev) för att fullgöra avtalet, vars föremål är tjänsten som tillhandahålls elektroniskt. Rättslig grund – samtycke från den registrerade att utföra avtalet för tillhandahållande av nyhetsbrevstjänsten (artikel 6 (1) (a) i GDPR).

 

3. När du skapar ett konto i onlinebutiken tillhandahåller kunden:

a) e-postadress;

b) adressuppgifter:

a. postnummer och stad;

b. land (stat);

c. gata och husnummer/lägenhetsnummer.

c) för- och efternamn;

d) telefonnummer.

 

4. När du skapar ett konto i onlinebutiken anger kunden självständigt ett individuellt lösenord för att komma åt kontot. Kunden kan ändra lösenordet senare, på de villkor som beskrivs i §6.

 

5. Vid beställning i nätbutiken tillhandahåller kunden följande uppgifter:

a) e-postadress;

b) adressuppgifter:

a. postnummer och stad;

b. land (stat);

c. gata med hus-/lägenhetsnummer.

 

c) förnamn och efternamn;

d) telefonnummer.

 

6. När det gäller entreprenörer utökas ovanstående dataomfång ytterligare med:

a) Entreprenörens företag;

b) skatteregistreringsnummer.

 

7. Vid användning av nyhetsbrevstjänsten uppger Kunden endast en e-postadress.

 

8. Vid användning av Butikens webbplats kan ytterligare information laddas ner, i synnerhet: IP-adressen som tilldelats Kundens dator eller Internetleverantörens externa IP-adress, domännamn, webbläsartyp, åtkomsttid, typ av operativsystem.

 

9.Navigationsdata kan också samlas in från kunder, inklusive information om länkar och länkar där de bestämmer sig för att klicka eller andra aktiviteter som utförs i onlinebutiken. Rättslig grund – berättigat intresse (artikel 6.1 (f) i GDPR), som består i att underlätta användningen av tjänster

tillhandahålls elektroniskt och förbättrar dessa tjänsters funktionalitet.

 

10. För att fastställa, undersöka och genomdriva anspråk kan vissa personuppgifter som tillhandahålls av kunden behandlas som en del av användningen av funktionen i nätbutiken, såsom: namn, efternamn, data om användningen av tjänster, om anspråken härrör från det sätt på vilket kunden använder tjänster, andra uppgifter som är nödvändiga för att bevisa förekomsten av fordran, inklusive omfattningen av den skada som lidit. Rättslig grund – ett berättigat intresse (artikel 6.1 (f) i GDPR), bestående av att fastställa, driva och verkställa anspråk och försvara sig mot anspråk i förfaranden inför domstolar och andra statliga myndigheter.

 

11. Tillhandahållande av personuppgifter till La Makeup Sp. Zoo. är frivilligt, i samband med ingångna försäljningsavtal eller tillhandahållande av tjänster via Butikens Webbplats, dock med reservation för att underlåtenhet att tillhandahålla de uppgifter som anges i formulären under registreringsprocessen förhindrar registrering och upprättande av en kund eller Konto, och i fallet med att göra en beställning utan att registrera ett Kundkonto kommer att förhindra inlämnande och genomförande av kundens beställning.

 

2 § Till vem överförs eller anförtros uppgifterna och hur länge lagras de?

 

1. Kundens personuppgifter överförs till tjänsteleverantörer som används av La Makeup Sp. Zoo. när du kör onlinebutiken. Tjänsteleverantörer till vilka personuppgifter överförs, beroende på avtalsarrangemang och omständigheter, eller är föremål för instruktioner från La Makeup Sp. Zoo. när det gäller ändamålen och metoderna för att behandla dessa uppgifter (behandlare) eller definierar de självständigt ändamålen och metoderna för deras behandling (administratörer).

a) Processorer. La Makeup Sp. Zoo. använder leverantörer som behandlar personuppgifter endast på begäran av La Makeup Sp. z o.o. Dessa inkluderar bland annat leverantörer av värdtjänster, marknadsföringssystem, system för att analysera trafik i Onlinebutiken, system för att analysera effektiviteten av marknadsföringskampanjer;

b) Administratörer. La Makeup Sp. Zoo. använder sig av leverantörer som inte agerar enbart enligt instruktionerna och själva sätter upp mål och metoder för att använda Kundernas personuppgifter. De tillhandahåller elektroniska betalnings- och banktjänster.

 

2. Plats. Tjänsteleverantörer är baserade i Polen och andra länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

 

3. Kundernas personuppgifter lagras:

a) Om grunden för behandlingen av personuppgifter är samtycke, så behandlas Kundens personuppgifter av La Makeup Sp. Zoo. så länge samtycket inte återkallas, och efter att samtycket återkallats för en tid som motsvarar preskriptionstiden för anspråk som kan väckas av La Makeup Sp. Zoo. och vad som kan resas mot honom. Om inte något annat föreskrivs är preskriptionstiden sex år och för anspråk på periodiska förmåner och anspråk i samband med att driva företag – tre år.

b) Om grunden för databehandling är fullgörandet av avtalet, behandlas Kundens personuppgifter av La Makeup Sp. Zoo. så länge det är nödvändigt för att fullgöra avtalet, och därefter under en tid som motsvarar preskriptionstiden. Om inte något annat föreskrivs är preskriptionstiden sex år och för anspråk på periodiska förmåner och anspråk i samband med att driva företag – tre år.

 

4. Om ett köp görs i Onlinebutiken kan personuppgifter, beroende på Kundens val, överföras till följande enheter för att leverera de beställda varorna:

a) ett budfirma;

 

5. Om kunden väljer betalning via Adyen-plattformen, överförs hans personuppgifter i den utsträckning som krävs för betalningen till Adyen N.V., ett företag registrerat hos den holländska handelskammaren under nummer 34259528 och som har sitt säte på Simon Carmiggeltstraat 6-50 , 1011 DJ i Amsterdam, Nederländerna och kommer att behandlas i enlighet med EU:s integritetsdirektiv 95/46 och eventuell efterföljare (inklusive EU:s integritetsförordning 2016/679) och tillämpliga holländska integritetslagar.

 

 6. Navigationsdata kan användas för att ge kunderna bättre service, statistisk dataanalys och anpassning av Webbutiken till Kundens preferenser, samt för administration av nätbutiken.

 

7. I händelse av att Kunden prenumererar på nyhetsbreven till e-postadressen, La Makeup Sp. Zoo. kommer att skicka elektroniska meddelanden som innehåller kommersiell information om kampanjer och nya produkter tillgängliga i onlinebutiken.

 

8. Vid förfrågan från La Makeup Sp. Zoo. tillhandahåller personuppgifter till auktoriserade statliga myndigheter, särskilt till organisatoriska enheter inom åklagarmyndigheten, polisen, ordföranden för byrån för skydd av personuppgifter.

 

§ 3 Cookie-mekanism, IP-adress

 

1. Onlinebutiken använder små filer som kallas cookies. De är inspelade av La Makeup Sp. Zoo. på slutenheten för den person som besöker onlinebutiken, om webbläsaren tillåter det. En cookiefil innehåller vanligtvis namnet på domänen den kommer från, dess "utgångstid" och ett individuellt, slumpmässigt utvalt nummer som identifierar denna fil. Information som samlas in med denna typ av fil hjälper till att anpassa produkterna som erbjuds av La Makeup Sp. Zoo. till individuella preferenser och verkliga behov. personer som besöker onlinebutiken. De ger också möjlighet att utveckla allmän statistik över besök på de presenterade produkterna i nätbutiken.

 

2. La Makeup Sp. Zoo. använder två typer av cookies:

a) Sessionscookies: efter avslutad webbläsarsession eller stängning av datorn raderas den sparade informationen från enhetens minne. Mekanismen för sessionscookies tillåter inte insamling av personuppgifter eller konfidentiell information från klienters datorer.

b) Permanenta cookies: de lagras i minnet på kundens slutenhet och förblir där tills de raderas eller förfaller. Den beständiga cookie-mekanismen tillåter inte insamling av någon personlig data eller annan konfidentiell information från klientens dator.

 

3. La Makeup Sp. Zoo. använder egna cookies i syfte att:

a) autentisera kunden i onlinebutiken och säkerställa kundens session i onlinebutiken (efter inloggning), vilket gör att kunden inte behöver ange inloggning och lösenord på nytt på varje undersida av webbutiken;

b) analys och forskning samt publikrevision, i synnerhet för att skapa anonym statistik som hjälper till att förstå hur kunder använder butikens webbplats, vilket gör det möjligt att förbättra dess struktur och innehåll.

 

4. La Makeup Sp. Zoo. använder externa cookies för att:

a) samla in allmän och anonym statisk data via Google Analytics analysverktyg (extern cookieadministratör: Google Inc., baserat i USA);

b) presentationen av reglerna för tillförlitliga certifikat via webbplatsen betrouwbaarregulamin.pl (administratör av externa cookies: Rzetelna Grupa sp.z o.o.baserad i Warszawa)

 

5. Cookie-mekanismen är säker för datorerna hos nätbutikskunder. I synnerhet är det inte möjligt för virus eller annan oönskad programvara eller skadlig programvara att komma in på Kundernas datorer på detta sätt. Men i sina webbläsare har kunderna möjlighet att begränsa eller inaktivera åtkomsten av cookies till datorer. Om du använder det här alternativet kommer användningen av Onlinebutiken att vara möjlig, förutom funktioner som till sin natur kräver cookies.

 

6. Nedan presenterar vi hur du kan ändra inställningarna för populära webbläsare vid användningen av cookies:

a) webbläsaren Internet Explorer;

b) Microsoft EDGE webbläsare;

c) Mozilla Firefox webbläsare;

d) Chrome webbläsare;

e) Safari webbläsare;

f) Opera webbläsare.

 

7. La Makeup Sp. Zoo. kan samla in klienters IP-adresser. En IP-adress är ett nummer som tilldelas datorn för en besökare i onlinebutiken av en internetleverantör. IP-numret ger dig tillgång till Internet. I de flesta fall tilldelas den dynamiskt till datorn, dvs den ändras varje gång du ansluter till Internet. IP-adressen används av La Makeup Sp. Zoo. vid diagnostisering av tekniska problem med servern, skapande av statistiska analyser (t.ex. bestämning från vilka regioner vi registrerar flest besök), som information användbar för att administrera och förbättra nätbutiken, samt för säkerhetsändamål och eventuell identifiering av oönskade automatiska program för visning innehåll som belastar servern Online Store.

 

8. Onlinebutiken innehåller länkar och referenser till andra webbplatser. La Makeup Sp. Zoo. ansvarar inte för de integritetsskyddsregler som gäller för dem.

 

4 § De registrerades rättigheter

 

1. Rätten att återkalla samtycke – rättslig grund: art. 7 sek. 3 GDPR.

a) Kunden har rätt att återkalla samtycke från La Makeup Sp. Zoo ..

b) Återkallande av samtycke träder i kraft från det ögonblick då samtycket återkallas.

c) Återkallande av samtycke påverkar inte behandlingen som utförs av La Makeup Sp. Zoo. i enlighet med lagen innan dess återkallelse.

d) Återkallande av samtycke medför inga negativa konsekvenser för Kunden, men det kan förhindra vidare användning av tjänster eller funktioner som, enligt lagen, La Makeup Sp. Zoo. kan endast vittna med samtycke.

 

2. Rätt att invända mot databehandling – rättslig grund: art. 21 GDPR.

a) Kunden har rätt att när som helst – av skäl som rör kundens speciella situation – invända mot behandlingen av hans personuppgifter, inklusive profilering, om La Makeup Sp. Zoo. behandlar sina uppgifter utifrån ett berättigat intresse, t.ex. marknadsföring av La Makeup Sp. z o.o., föra statistik över användningen av individuella funktioner i Webbutiken och underlätta användningen av Webbutiken, samt en nöjdhetsundersökning.

b) Uppsägning i form av ett e-postmeddelande från att ta emot marknadsföringsmeddelanden avseende produkter eller tjänster kommer att innebära att Kunden invänder mot behandlingen av hans personuppgifter, inklusive profilering för dessa ändamål.

c) Om Kundens invändning visar sig vara berättigad och La Makeup Sp. Zoo. inte kommer att ha någon annan rättslig grund för behandling av personuppgifter, kommer Kundens personuppgifter att raderas, vars behandling har invänts av Kunden.

 

3. Rätten att radera uppgifter ("rätten att bli glömd") – rättslig grund: art. 17 GDPR.

a) Kunden har rätt att begära radering av alla eller vissa personuppgifter.

b) Kunden har rätt att begära radering av personuppgifter om:

a. personuppgifter är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller behandlades;

b. återkallat ett specifikt samtycke i den mån personuppgifter behandlades baserat på hans samtycke;

c. han invände mot användningen av hans uppgifter för marknadsföringsändamål;

d. personuppgifter behandlas olagligt;

e. personuppgifter måste tas bort för att uppfylla den rättsliga skyldigheten enligt un till;

f. personuppgifter har samlats in i samband med erbjudandet av informationssamhällets tjänster.

 

c) Trots begäran om att radera personuppgifter, i samband med invändning eller återkallande av samtycke, har La Makeup Sp. Zoo. kan komma att behålla vissa personuppgifter i den utsträckning som behandlingen är nödvändig för att fastställa, hävda eller försvara anspråk, samt för att uppfylla en rättslig skyldighet som kräver behandling enligt EU-lagstiftningen eller lagen i en medlemsstat till vilken La Makeup Sp. z o.o. Detta gäller särskilt personuppgifter inklusive: namn, efternamn, e-postadress, vilka uppgifter sparas för att hantera klagomål och anspråk relaterade till användningen av La Makeup Sp. z o.o., eller dessutom adress till bostad/korrespondensadress, ordernummer, vilka uppgifter som sparas i syfte att behandla klagomål och anspråk relaterade till ingångna försäljningsavtal eller tillhandahållande av tjänster.

 

4. Rätten att begränsa databehandlingen – rättslig grund: art. 18 GDPR.

a) Kunden har rätt att kräva att behandlingen av dennes personuppgifter begränsas. Att lämna in en begäran, i avvaktan på att den behandlas, förhindrar användningen av vissa funktioner eller tjänster, vars användning kommer att innebära behandling av uppgifter som omfattas av begäran. La Makeup Sp. Zoo. det kommer inte att skicka några meddelanden, inklusive marknadsföringsmeddelanden.

b) Kunden har rätt att begära begränsning av användningen av personuppgifter i följande fall:

a. när han ifrågasätter riktigheten av sina personuppgifter – då La Makeup Sp. Zoo. begränsar deras användning under den tid som krävs för att verifiera riktigheten av uppgifterna, men inte längre än i 7 dagar;

b. när behandlingen av uppgifter är olaglig, och istället för att radera uppgifterna, begär kunden begränsning av deras användning;

 

c. när personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller användes, men de behövs av kunden för att fastställa, hävda eller försvara anspråk;

 

d. när han har invänt mot användningen av hans uppgifter - då sker begränsningen under den tid som behövs för att överväga om det beror på den speciella situationen - skyddet av Kundens intressen, rättigheter och friheter väger tyngre än de intressen som Handläggaren fullgör vid behandling av Kundens personuppgifter.

 

5. Rätten att få tillgång till uppgifter – rättslig grund: art. 15 GDPR.

 

a) Kunden har rätt att få bekräftelse från Administratören om han behandlar personuppgifter och om så är fallet har Kunden rätt att:

 

a. få tillgång till dina personuppgifter;

 

b. få information om ändamålen med behandlingen, kategorier av personuppgifter som behandlas, mottagare eller kategorier av mottagare av dessa uppgifter, den planerade lagringsperioden för kundens uppgifter eller kriterierna för att fastställa denna period (när det inte är möjligt att ange den planerade period av databehandling), om kundens rättigheter enligt GDPR och rätten att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, om källan till dessa uppgifter, om automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, och om de säkerhetsåtgärder som tillämpas i samband med med överföringen av dessa uppgifter utanför Europeiska unionen;

 

c. få en kopia av dina personuppgifter.

 

6. rätten att rätta uppgifter – rättslig grund: art. 16 GDPR.

 

a) Kunden har rätt att begära att Administratören omedelbart korrigerar sina personuppgifter som är felaktiga. Med hänsyn till ändamålen med behandlingen har den registrerade rätt att begära komplettering av ofullständiga personuppgifter, inklusive genom att lämna ett ytterligare uttalande, skicka begäran till e-postadressen i enlighet med §7 i integritetspolicyn.

 

7. Rätten till dataportabilitet – rättslig grund: art. 20 GDPR.

 

a) Kunden har rätt att få sina personuppgifter, som han lämnat till Administratören, och sedan skicka dem till en annan personuppgiftsadministratör efter eget val. Kunden har även rätt att begära att personuppgifter skickas av Administratören direkt till en sådan administratör, om det är tekniskt möjligt. I detta fall kommer Administratören att skicka Kundens personuppgifter i form av en csv-fil, vilket är ett vanligt förekommande, maskinläsbart format som gör att mottagna uppgifter kan skickas till en annan personuppgiftsadministratör.

 

8. I händelse av att Kunden har rätt som följer av ovanstående rättigheter, La Makeup Sp. Zoo. tillmötesgår begäran eller vägrar att efterkomma den omedelbart, dock senast inom en månad efter mottagandet av den. Men om La Makeup Sp. Zoo. kommer inte att kunna uppfylla begäran inom en månad, kommer att uppfylla den inom de närmaste två månaderna, informera Kunden i förväg inom en månad efter mottagandet av begäran – om den avsedda förlängningen av tidsfristen och dess skäl.

 

9. Kunden kan lämna klagomål, förfrågningar och förfrågningar till Administratören angående behandlingen av hans personuppgifter och utövandet av hans rättigheter i regionslagstiftningen eller lagen.

 

10. Kunden har rätt att kräva av La Makeup Sp. Zoo. tillhandahålla kopior av standardavtalsklausuler genom att rikta förfrågan på det sätt som anges i §7 i integritetspolicyn.

 

11. Kunden har rätt att lämna in ett klagomål till presidenten för personuppgiftsskyddskontoret angående kränkning av hans rättigheter till skydd av personuppgifter eller andra rättigheter som beviljats enligt GDPR.

 

5 § Tjänster anpassade efter preferenser och intressen (profilering)

 

1. Profilering avser varje form av automatiserad behandling av personuppgifter som består i användning av personuppgifter för att bedöma vissa personliga faktorer hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutse aspekter relaterade till effekterna av den fysiska personens arbete, dess ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller rörelse.

 

2. Kundernas personuppgifter kan komma att behandlas på ett automatiserat sätt (profilering); det kommer dock inte att ha några rättsverkningar på dem eller på liknande sätt väsentligt påverka kundernas situation.

 

3. Profilering av personuppgifter av La Makeup Sp. Zoo. består i att behandla kunddata på ett automatiserat och manuellt sätt, genom att använda dem för att utvärdera viss information om kunden, i synnerhet för att analysera eller förutsäga dennes personliga preferenser och intressen.

 

4. För att nå kunden med marknadsföringsmeddelanden via Webbutikens webbplats, La Makeup Sp. Zoo. använder sina egna cookie-mekanismer för att hämta information om kundens aktivitet på Webbutikens webbplats. Detaljer om de cookies som används finns i §3. Rättslig grund – ett berättigat intresse (artikel 6 (1) (f) i GDPR), som består i att anpassa marknadsföringsbudskap till preferenser och intressen.

 

§ 6 Säkerhetshantering – lösenord

 

1. La Makeup Sp. Zoo. ger kunderna en säker och krypterad anslutning vid överföring av personuppgifter och vid inloggning på Kundkontot på webbplatsen. La Makeup Sp. Zoo. använder ett SSL-certifikat utfärdat av ett av världens ledande företag inom området säkerhet och kryptering av data som skickas över Internet.

 

2. I händelse av att Kunden som har ett konto i Butiken har förlorat något åtkomstlösenord, tillåter Online Store dig att generera ett nytt lösenord. La Makeup Sp. Zoo. skickar inte lösenordspåminnelse. Lösenordet lagras i databasen i krypterad form, på ett sätt som förhindrar läsning. För att skapa ett nytt lösenord, vänligen ange din e-postadress i formuläret som finns tillgängligt under länken "Påminn lösenord", som finns bredvid kontoinloggningsformuläret i nätbutiken. Det nya lösenordet kommer automatiskt att skickas till den e-postadress som angavs vid registreringen eller sparas i den senaste ändringen av kontoprofilen.

 

3. La Makeup Sp. Zoo. skickar aldrig någon korrespondens, inklusive elektronisk korrespondens med en begäran om att lämna inloggningsuppgifter, i synnerhet åtkomstlösenordet till Kundens konto.

 

§ 7 Ändringar av integritetspolicyn

 

1. Integritetspolicyn kan ändras, om vilken La Makeup Sp. Zoo. kommer att informera kunderna 7 dagar i förväg.

 

2. Vänligen skicka alla frågor relaterade till integritetspolicyn till:  [email protected]

 

3. Datum för den senaste ändringen: 15 oktober 2019.

 

Logga in

Återställning av lösenord

vi ringer tillbaka!